• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • RSS
  • Navigator
  • Partneři soutěže

Partneři soutěžeUniverzita Karlova je držitelem licence pro pořádání soutěže FameLab v České republice.
Licenčním partnerem Univerzity Karlovy je společnost Cheltenham Festivals. Tato společnost je organizátorem mezinárodního kola.

http://www.cheltenhamfestivals.com
Ročník 2023 se koná pod záštitou britského velvyslance Matta Fielda. Děkujeme.


Partneři soutěže:Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jsou integrální součástí české zahraniční politiky a jsou stěžejním nástrojem kulturní diplomacie v rámci diplomacie veřejné, jejímž posláním je šíření a podpora dobrého jména České republiky ve světě a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. Česká centra se definují jako kulturní institut a působí na poli kultury v jejím nejširším pojetí. Zajišťují také výuku českého jazyka v zahraničí a podílí se na organizaci certifikovaných jazykových zkoušek.

https://www.czechcentres.cz/Logo Nadace Tomáše Bati


Posláním Nadace je nejen uchování baťovské historie a baťovských tradic jako takových, ale i podpora projektů zaměřených na zdravý rozvoj prosperující komunity, ať už v oblasti sociálního a kulturního rozvoje, vzdělání mládeže a podpory podnikatelských aktivit.

https://www.nadacetomasebati.cz/Ve spolupráci s:Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy vznikla 1. srpna 2000 jako nejmladší z fakult univerzity. Díky tomuto postavení je již od svého založení moderní a inovativní institucí, která reflektuje nejnovější tendence v oblasti univerzitního vzdělávání. Odborně se zabývá širokým spektrem věd o člověku a lidské společnosti. Působí jako mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lékařskými vědami o člověku na Univerzitě Karlově.

https://fhs.cuni.cz/


Kampus Hybernská je centrem kultury, inovací, vědy a vzdělávání. Je určen pro setkávání studentů, umělců, vědců, výzkumníků, kreativců a inovátorů s občanskou veřejností a aplikační sférou hlavního města Prahy. Vizí Kampusu Hybernská je etablované svébytné univerzitní a městské centrum viditelné v prostoru střední Evropy. Centrum založené na generování inovací všeho druhu za využití znalostí a kreativity lidí v odpovědi na celospolečenské výzvy a příležitosti 21. století.

https://www.kampushybernska.cz/


Dary vítězům poskytují:Nakladatelství Karolinum vzniklo v roce 1990. Vydává učební texty, vědecké monografie, odborné časopisy a vědecké sborníky. Samostatné ediční projekty představují publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie o dějinách umění, sociologii, religionistice, lingvistice, nových médií, vizuální kultuře, politologii, literární vědě či filosofii. Unikátním projektem je překladová edice Modern Czech Classics i vydávání díla Karla Šiktance.

https://karolinum.cz/


Hotel Opitzův dům

Univerzita Karlova


Poslední změna: 2. říjen 2023 12:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: