• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • RSS
  • Navigator
  • Partneři soutěže

Partneři soutěže

Univerzita Karlova je držitelem licence pro pořádání soutěže FameLab v České republice.
Licenčním partnerem Univerzity Karlovy je společnost Cheltenham Festivals. Tato společnost je organizátorem mezinárodního kola.

http://www.cheltenhamfestivals.comPartneři soutěže:Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jsou integrální součástí české zahraniční politiky a jsou stěžejním nástrojem kulturní diplomacie v rámci diplomacie veřejné, jejímž posláním je šíření a podpora dobrého jména České republiky ve světě a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. Česká centra se definují jako kulturní institut a působí na poli kultury v jejím nejširším pojetí. Zajišťují také výuku českého jazyka v zahraničí a podílí se na organizaci certifikovaných jazykových zkoušek.

https://www.czechcentres.cz/
Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je aktivním partnerem v řadě zahraničních výzkumných infrastruktur, jako jsou panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzdělávání GÉANT, evropská gridová infrastruktura EGI.eu a evropská infrastruktura pro otevřenou vědu EOSC.

https://www.cesnet.cz/


Ve spolupráci s:Didaktikon je vzdělávací centrum Univerzity Karlovy určené k experimentování, objevování a učení se hrou. Jednoznačnou předností Didaktikonu je jeho interdisciplinarita. Didaktikon na jednom místě propojuje vědecké výsledky všech fakult Univerzity Karlovy a vytváří tak funkční komunitu studentů didaktických oborů, pedagogů, výzkumníků až po žáky a učitele základních a středních škol, absolventů, a rodičů, kteří chtějí rozvíjet zájem svých dětí i svůj vlastní.

https://didaktikon.cz/
Centrum pro přenos poznatků a technologií buduje inovační podhoubí UK, vzdělává, propojuje a motivuje studenty i zaměstnance k inovativnímu přístupu ve vědě. Chrání duševní vlastnictví UK a zajišťuje propojení vědy, inovací a umění pro akademickou obec i širokou veřejnost v prostorách Kampusu Hybernská, kde přispívá k naplňování tzv. třetí role univerzity.

https://cppt.cuni.cz/


Dary vítězům poskytují:Nakladatelství Karolinum vzniklo v roce 1990. Vydává učební texty, vědecké monografie, odborné časopisy a vědecké sborníky. Samostatné ediční projekty představují publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie o dějinách umění, sociologii, religionistice, lingvistice, nových médií, vizuální kultuře, politologii, literární vědě či filosofii. Unikátním projektem je překladová edice Modern Czech Classics i vydávání díla Karla Šiktance.

https://karolinum.cz/


Hotel Opitzův dům

Univerzita Karlova


Poslední změna: 26. srpen 2022 14:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: