• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • RSS
  • Navigator
  • Famelabisti na scéně

Famelabisti na scéně

22. března 2023

Workshop Vyprávěj vědu, storytelling prakticky

Pro doktorandy, kteří mají zájem o srozumitelnou popularizaci vědy. V českém jazyce.


22. 3. 2023 16–19 hod.


Jak mluvit a psát o složitých vědeckých tématech tak, aby byla srozumitelná i mimo okruh nejbližších kolegů? Během workshopu se podíváte na vaše výzkumné téma novým pohledem a zamyslíte se, jak o něm mluvit či psát tak, aby bylo srozumitelné i pro neodborníky.


REGISTRACE


    


Rozpis bloků

V první časti workshopu se budeme bavit o tom, jaké prostředky můžete využit, pokud chcete mluvit o vědeckých tématech srozumitelně a poutavě, ale vědecky správně. Řeč bude například o hledání příběhů, metaforách a přirovnáních nebo zapojení emocí.


Ve druhé části se pak zaměříme na to, jak své téma uzpůsobit tomu, kdo vás poslouchá. V čem bude jiné, pokud budete mluvit s žáky na základní škole nebo před kolegy s jiným odborným zaměřením?


Bio

Tereza Mašínová

  • Snažím se, aby si vědci, veřejnost a média vzájemně porozuměli.

  • Pět let jsem se věnovala vědecké práci v Mikrobiologickém ústavu AV ČR a popularizovala svůj výzkum. Zvítězila jsem v národním kole standupové soutěže pro vědce FameLab a následně reprezentovala Českou republiku na mezinárodním finále ve Velké Británii. Spolupracovala jsem se spolkem Science Café, jehož hlavní misí je propojovat vědce a veřejnost v prostředí kaváren, a realizovala se v řadě dalších projektů.

  • Zkušenosti s komunikací s médii jsem poté nabírala na tiskovém oddělení Sekce pro vědu, výzkum a inovace na Úřadu vlády ČR. Nyní o vědě hlavně píši.Sdílet na: