• socialIcon

Rady a tipy

Příprava vystoupení:

 • Zamyslete se nad strukturou – úvod, stať a závěr.

 • Vyprávějte příběh.

 • Připravte si tzv. take-home message – jednu informaci, kterou chcete, aby si publikum odneslo.

 • To, co říkáte, by mělo být propejeno s každodenním životem lidí v publiku.

 • Uveďte kontext.

 • Humor používejte jen tehdy, kdy se to hodí.

 • Vymyslete zajímavý úvod – udává tón celého vystoupení.

 • Vyvolejte v lidech zvědavost.

 • Vyhněte se vědecké hantýrce a nebuďte příliš vědečtí – najděte jednodušší synonyma.

 • Neříkejte toho příliš – lidé jsou schopni pojmout jen omezené množství nových informací.

 • Vyzkoušejte své vystoupení na někom z nevědeckého oboru (kamarádi a rodina).

 • Ujistěte se, že se vejdete do časového limitu (3 minuty).

 • Zkoušejte, zkoušejte, zkoušejte; zrcadlo i spolužák Vám dobře poslouží.


Při vystoupení:

 • Příchod na jeviště neuspěchejte.

 • Nezačněte mluvit hned, jak vstoupíte na jeviště – udělejte menší pauzu.

 • Nebuďte ztuhlý – zaujměte přirozený postoj.

 • Nepřešlapujte bezdůvodně tam a zpět – rozptyluje to pozornost publika.

 • Gesta by na jevišti měla být výraznější.

 • Vyhněte se monotonii (například v tónu hlasu).

 • Udržujte oční kontakt s celým publikem – nedívejte se pouze jedním směrem.


Pomůcky

Pomůcky NETVOŘÍ vystoupení. Jsou nástrojem, které ho PODPORUJÍ.


Pomůcky by MĚLY:

 • Mít smysl.

 • Být všem v publiku viditelné.

 • Posílit vaše klíčové poselství.

 • Ilustrovat těžko pochopitelné myšlenky.


Pomůcky by NEMĚLY:

 • Odvádět pozornost od toho, co říkáte.

 • Být matoucí či příliš komplikované.

 • Být nečitelné – například popisky obrázku apod.


Co upoutá pozornost publika:

 • Nové zajímavé informace.

 • Vaše zapálení pro to, o čem mluvíte.

 • Humor (vtipy, zábavné anekdoty apod.)

 • Napětí a překvapení, kontroverze.

 • Propojení s každodenním životem.

 • Pomůcky.


Poslední změna: 30. květen 2022 10:51 
Sdílet na: